INDICATIE, ONDERSTEUNING WMO/ WLZ

Sinds januari 2015 valt begeleiding onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) die wordt uitgevoerd door de Gemeente.

Voor het aanvragen van een zorgindicatie voor begeleiding groep bij De Peeldijk, die onder dagbesteding valt, kunt u terecht bij het loket WMO bij de Gemeente waar u woont.

Heeft u al ondersteuning voor bv hulp in de huishouding of persoonlijke verzorging, dan kunt u een persoons gebonden budget (PGB) aanvragen voor dagbesteding op de Zorgkwekerij.
Een combinatie van Zorg in Natura én PGB (voor dagbesteding) is dus mogelijk.

De Gemeente bepaalt (na het keukentafel gesprek) of u recht heeft op begeleiding en hoe vaak per week. Ook kijken zij samen met u of en voor welke vervoersvoorziening u in aanmerking komt.

Wilt u voor uzelf of een familielid graag een geschikte dagbesteding, aarzel dan niet om contact met de Gemeente op te nemen.

Heeft u een WLZ indicatie, dan kunt u via het Zorgkantoor dagbesteding aanvragen.